Woningen Vughterstraat ’s-Hertogenbosch

Door slimme ontsluiting werd wonen boven de winkel weer mogelijk


Kenmerkend voor de Bossche binnenstad is de grote hoeveelheid monumentale panden. De gemeente heeft de laatste jaren specifiek beleid ontwikkeld, gericht op het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum en het verbeteren van de staat van onderhoud van het middeleeuws centrumgebied. Via het bouwen van woningen boven de winkels ontstaat financiële ruimte voor de vaak ingrijpende renovaties in panden. Bovendien verbetert hiermee ook de leefbaarheid en sociale veiligheid van een binnenstad. In opdracht van HH Invest B.V. heeft VOCUS een ontwerp gemaakt voor de renovatie van het monumentale pand aan de Vughterstraat 5.

Samen met de Hinthammer- en Orthenstraat komt de Vughterstraat uit op de Markt en vormt daarmee één van de drie hoofdaders van het historische centrum. Dit nog jonge rijksmonument uit 1900 ligt ingeklemd tussen twee eveneens monumentale panden en heeft een imposante trapgevel met Art Nouveau- en Neo-Renaissance kenmerken. Alle vier de verdiepingen boven de winkel zijn gerenoveerd tot ruime huurappartementen en benutten de volledige diepte van het pand.


Hoe ontsluit je bovenwoningen zonder winkelmeters op te offeren? Een ruimtelijk vraagstuk waar we als architect in veel binnensteden tegenaan lopen. Voor dit pand aan de Vughterstraat 5 kozen we - in nauw overleg met de gemeente 's Hertogenbosch - voor een creatieve en vrij onorthodoxe benaderingswijze. De opgang van het naastgelegen pand aan de Vughterstraat 3 werd ingezet om de nieuwe bovenwoningen van de Vughterstraat 5 te bereiken. Hiervoor moest een doorbraak worden gemaakt in een middeleeuwse zijmuur. Vaak betekent dit een afwijzing bij de monumentencommissie. Toch ging de gemeente hier akkoord omdat met deze oplossing veel behouden kon blijven van de recent vernieuwde winkelpui, die de Bossche Puienprijs had gewonnen.

De tweede puzzel had te maken met de indeling van de leegstaande verdiepingen. Per laag moest een woning worden gemaakt. De wens was om ook een woning onder de kap te situeren. Dit is in 's-Hertogenbosch in principe niet toegestaan. Toch ging de gemeente akkoord met een kleine woning vanwege de integrale oplossing voor het hele pand.


De monumentale trap kon behouden blijven. De kapconstructie werd geïsoleerd en voorzien van verbeterde Hollandse dakpannen. Voor de blinde achtergevel bedachten we enkele minimale ingrepen zoals nieuw voeg- en keimwerk, aluminium waterslagen en draai-kiepramen, zodat glasbewassing van binnenuit kan plaatsvinden.

Door de intensieve samenwerking met gemeente en buren werd een logische structuur gerealiseerd die de cultuurhistorische waarde van het pand respecteert. Samen met Bouwbedrijf Van Dinther en projectbegeleider Mike Janssen vormden we een hecht bouwteam. VOCUS was verantwoordelijk voor het ontwerp, de technische uitwerking van het ontwerp in 3D (BIM) en het bouwtoezicht.

Projectdetails


Opdrachtgever:

Biggelaar Groep

Locatie:

's-Hertogenbosch

Realisatie:

2016

Fotografie:

Roos Aldershoff


Gerelateerde projecten