gebiedsontwikkeling

Steden en dorpen zijn permanent in ontwikkeling. Tot 2001 had ons land een overheids-gestuurde ruimtelijke ordening. De laatste twee decennia kwam gebiedsontwikkeling tot stand door initiatieven vanuit gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, ondernemers of particulieren. De gedachte was dat lokale overheden en marktpartijen tot betere afstemming kunnen komen. Inmiddels zien we dat we vanuit dit model niet meer de grote problemen zoals tekorten aan woningen kunnen oplossen.

Niettemin is samenwerking tussen overheden en marktpartijen essentieel om te komen tot passende oplossingen in steden en dorpen. VOCUS werkt op allerlei plaatsen in Nederland aan de ontwikkeling van gebieden. Daarin komen gebiedseconomie, stedenbouw, architectuur en techniek samen. De jarenlange kennis op het gebied van bouwen en ontwikkelen komen hierin samen. We voeren quickscans uit om in korte tijd te komen tot haalbare ontwikkelscenario's.