De voormalige houtloods aan de Roemer Visscherlaan in Bussum had bijna plaatsgemaakt voor een dertien-in-een-dozijn appartementencomplex. Architecten Bob Custers en Joep Mol kwamen met een alternatief: behoud van de 63 meter lange en 10 meter brede kap als leidend element in het ontwerp van de 15 woningen. Een duurzame oplossing die ook recht doet aan de geschiedenis van dit bijzondere pand.

De maten van de houtloods zijn bepalend geweest voor alle woningen. Onder de open houten constructie bevinden zich nu zes patiowoningen. De overige negen eengezinswoningen staan haaks op de straat. Tussen de negen eengezinswoningen en de zes patiowoningen is een nieuw, groen binnenstraatje ontstaan.

De loods staat midden in een woonwijk met een typische jaren ’30 uitstraling: hoge huizen van baksteen onder steile kappen met grote overstekken. De houtloods voegt zich naar haar omgeving, ondanks de afwijkende maat, lage goothoogte, open structuur met ambachtelijke vakwerkspanten en natuurlijke bruine houtverbindingen.

De woonkamer en de hal bevinden zich onder het houten loodsdak en hebben een eigen platdakconstructie. De oude kapconstructie heeft nog de oude gekromde dakpannen met kieren en spleten. De patiowoningen lopen ver door naar achteren. De patio heeft een verbindingsgang die voor- en achterhuis verbindt. Het achterhuis heeft een opbouw; een houten ‘doosje’ ten behoeve van extra slaap- of werkruimte. Om daglicht binnen te brengen zijn ‘lichthappers’ bedacht die door het schuine loodsdak steken. De woningen zijn ruim van opzet (190 m2), waarvan enkele onderkelderd. Alle woningen hebben een eigen garage in een afzonderlijk blok aan de achterzijde.

Het plan telt vijftien woningen, waarvan zes patiowoningen onder het loodsdak en negen woningen in een rij, haaks op de loods. De rijwoningen liggen parallel aan een bestaande rij woningen aan de Brediusweg. Hierdoor kan tussen de loods en de nieuwe woningen een straatje ontstaan. De doelgroep van de rijwoningen zijn gezinnen. De patiowoningen zijn ontworpen voor onder andere senioren. De architectuur van de 9 rijwoningen volgt de beeldtaal uit de wijk met grote dak overstekken, erkers en ritmes van elementen.

Wij hebben ons laten inspireren door de oude houten loods van de voormalige Gooise Houthandel. De loods heeft een hoge ‘tektonische waarde’. Tektoniek is een term uit de architectuurtheorie waarmee de zeggingskracht van een gebouw wordt bedoeld, gebaseerd op architectonische samenhang tussen structuur, materiaal en ruimtelijke beleving. Constructie, bouwkunst en techniek worden met elkaar versmolten. De loods aan de Roemer Visscherlaan is hier een goed voorbeeld van. Wij zijn er trots op dat we het gebouw hebben weten te bewaren.

Het project won in 2010 de Ruimtelijke Kwaliteitsprijs voor de zorgvuldige herbestemming en de inpassing van woningen in deze wijk.

Projectdetails


Opdrachtgever:

Bouwonderneming In den Eng

Locatie:

Bussum

Realisatie:

2007

Fotografie:

Roos Aldershoff


Gerelateerde projecten