winkelgebieden

VOCUS werkt samen met overheden en marktpartijen aan de versterking van winkelgebieden. In opdracht van gemeenten, beleggers, ontwikkelaars en retailers realiseren we stadscentra, centrumplannen, buurtwinkelcentra, fietsenstallingen en openbare ruimten. Winkelgebieden zijn voortdurend in transitie. Gebouwen moeten aanpasbaar zijn bij een veranderende vraag. Bij ontwerponderzoek in winkelgebieden

hanteren wij drie speerpunten: flexibiliteit, verduurzaming en meervoudig gebruik: A. We vinden dat winkelpanden eenvoudig aanpasbaar moeten zijn als er nieuwe huurders komen. B. We brengen het energieverbruik met 2/3 terug (Paris Proof). C. We geloven in combinaties van winkelgebieden met functies zoals wonen, werken en voorzieningen. Mixed use verbetert de leefbaarheid in de stad.