woningbouw | nieuwbouw

Bij VOCUS werken we aan de Nederlandse woningbouwopgave door de ontwikkeling van projectmatige bouw van starterswoningen, eengezinswoningen, woontorens, appartementen en sociale & midden huurwoningen. We hebben kennis van bouwregelgeving, bouwtechniek en verduurzaming van gebouwen. Samen met opdrachtgevers ontwikkelen we concepten en realiseren we woongebouwen in complexe gebieden.

Het ontwikkelen van een woningbouwproject is niet eenvoudig. Het vraagt veel afstemming en communicatie voordat er gebouwd kan worden. Samen ontwikkelen we een visie, gaan daarmee de buurt in en overtuigen politiek, ambtenaren en welstandscommissie. Als de overheid regie neemt bij de bouw van nieuwe woningen komt dit het ontwikkelingsproces ten goede.