Winkelgebied Amsterdamse Poort

Nieuwe winkelplint met woningopgangen voor leefbaar stadshart


De Amsterdamse Poort ligt dichtbij station Amsterdam Bijlmer Arena en naast de kantoren van de ING Campus en verschillende overdekte winkelcentra. Dit centrumgebied uit 1987 was toe aan een stevige opknapbeurt. Na ruim dertig jaar lag er een ambitie om van het gebied weer een levendig en dynamisch stadscentrum te maken.


CBRE Investment Management vroeg VOCUS om een ontwerp te maken voor de renovatie van Cluster 4, als eerste onderdeel van de totale transformatie van de Amsterdamse Poort. Een interessante opgave, waarbij we niet alleen rekening moesten houden met de eigenaar van de winkel- en horecaruimtes maar ook met Ymere, de corporatie die de woningen erboven beheert.


Wij tekenden een ontwerp dat de bestaande jaren tachtig betonarchitectuur versterkt, met aandacht voor toekomstbestendigheid van de retailplint, levendigheid aan de pleinen en met toevoeging van duurzame en eerlijke materialen.


Centrumgebied De Amsterdamse Poort bestaat uit straten en pleinen met winkels en horeca, vooral in de open lucht. Cluster 4 behelst een vrij smalle winkelstraat in de open lucht, met aan beide kopse kanten een plein als entree. In de loop der jaren verrommelde hier de plint; overstekken en terugliggende winkelpuien zorgden voor donkere nissen. CBRE Investment Management - eigenaar van meerdere gebouwen in dit gebied - werkte met de gemeente Amsterdam aan een grootschalige renovatie van dit centrum.


Alle clusters werden onder de loep genomen en waar nodig getransformeerd of gerenoveerd. De Amsterdamse Poort is een centrum dat functioneert voor het hele stadsdeel, bedoeld voor dagbezoek en shoppen. Voor Cluster 4 gold dat het gebouw behouden kon blijven, maar dat de gevel van de onderste lagen vervangen werd. Cluster 4 stond als eerste op de planning voor uitvoering.

In het ontwerp zijn de sterke punten van het oorspronkelijke ontwerp uit de jaren tachtig naar voren gehaald. Het was een karkas op poten, terwijl het op zich mooie architectuur was - sober, maar met zorg gedetailleerd, bestaande uit beton en baksteen. Door onze ingrepen en toevoegingen maakten we het gebouw weer 'leesbaar'. In de straat kozen we ervoor om de plint in zijn geheel een stuk naar voren te plaatsen, zo kreeg de winkelplint meer hoogte, passend bij het profiel van de straat.


Met de ingreep kwam er een duidelijke scheiding tussen de uitstraling van de winkels en de bovengelegen woningen. De uitstraling van de plint is eenduidiger, met ruimte voor reclame van de winkeliers op steeds dezelfde plek. We kozen ervoor de winkelruimtes te vergroten, passend bij de vraag. Maar wel op zo’n manier dat aanpassingen aan de gevels in de toekomst mogelijk blijven. De nieuwe gevel zorgt bovendien voor ritmiek in de plint.

Beide gevels aan de pleinen kregen een betere uitstraling. De gevel aan het Groot Bijlmerplein heeft nu een levendiger en meer open karakter. Dit plein is een belangrijke openbare ruimte in het winkelgebied. In de nieuwe opzet kreeg de kop een open gevel over twee lagen, met veel glas en daglicht. De gevel komt nu naar voren, gelijk aan de gevel van de bovenliggende woningen. Aan de binnenzijde zorgen vides voor een extra ruimtelijk gevoel. VOCUS heeft ook meegedacht over de inrichting van het plein, de verlichting, en de toevoeging van meer groen in deze overwegend versteende stedelijke omgeving.


In het hele ontwerp is gekozen voor warme materialen, zoals houten stijlen en regels aan de binnenkant van de gevel en aluminium met een bronskleurige afwerking aan de buitenkant. Hout zorgt voor een lage CO2- emissie, is herbruikbaar en groeit terug en is daarmee een duurzame bouwkeuze. Geperforeerde aluminium platen, ook in bronstint, vormen de bekleding van de balkons die op deze manier onderdeel lijken van de winkelplint en deze daarmee optisch verhogen.

De vorm van de perforatie is ontleend aan een detail uit het bestaande gebouw, waardoor we de identiteit van het bestaande gebouw versterken. Het gebouw waarderen, behouden en versterken voor de toekomst is ook een manier om circulair te werken.


VOCUS werkte intensief samen met 3W Real Estate die namens CBRE Investment Management verantwoordelijk was als gedelegeerd ontwikkelaar in het gebied. Wij onderhielden nauw contact met alle partijen, waaronder ook de gemeente Amsterdam. Technische, procesmatige en financiële vragen konden steeds snel geanalyseerd en beantwoord worden. Ondanks de vele stakeholders bleven de lijnen kort en was de samenwerking constructief en plezierig. In het bijzonder willen we vermelden dat de dames van 3W en VOCUS samen de kar trokken.

Projectdetails


Opdrachtgever:

CBRE IM

Locatie:

Amsterdam

Realisatie:

2022

Visualisaties:

De Beeldenfabriek


Gerelateerde projecten