Winkels Markt ’s-Hertogenbosch

Gevelrenovatie gaf panden weer verfijning terug


Op één van de meest in het oog springende plekken van ’s-Hertogenbosch, direct naast het Bossche Stadhuis, bevinden zich deze twee 16-eeuwse panden. Beide ondergingen verschillende ingrepen, de meeste in 1939 en 1990, waarbij de panden in de loop der jaren in elkaar verstrengeld waren geraakt. Met een ambitieus, maar realistisch herstelplan kregen beide panden hun structuur en eigen gevels weer terug.
 
Hierdoor is er weer sprake van twee afzonderlijke panden en voegen ze zich weer in het oorspronkelijke ritme van de panden aan de Markt. Op basis van historisch onderzoek zijn de ontwerpuitgangspunten voor beide panden geformuleerd.


Het rechterpand (Markt 3) heeft een gemetselde gevel met Vlaams verband en een opvallende licht getoogde segmentboog met drie sluitstenen. Het historisch onderzoek bracht aan het licht dat de positie van de entreedeur, iets rechts van het midden, niet origineel was. Met het nieuwe ontwerp is de symmetrie weer terug in de pui met centraal de winkeletalage en daarnaast de deuren. De rechterdeur is voor de ontsluiting van de bovenwoning.

Het linkerpand (Markt 5) werd, in 1926-1927 door architect A.C. Meyling ingrijpend gewijzigd. Om het oorspronkelijke gevelontwerp van Meyling zoveel mogelijk te benaderen is een stalen pui ontworpen met een ronde toog en een straalsgewijs lijnenspel. Naar analogie van de portiekgevel is de entree in het midden verdiept met aan weerszijden een glazen vitrine.

Projectdetails


Opdrachtgever:

Van Deursen Groep

Locatie:

's-Hertogenbosch

Realisatie:

2017

Fotografie:

VOCUS


Gerelateerde projecten