Zorgcomplex Verlosserkerk Bussum

Herontwikkeling wederopbouwkerk


De Protestantse Gemeente Bussum (PGB) heeft de Verlosserkerk in 2022 verkocht aan een lokale ontwikkelaar die VOCUS heeft benaderd voor de nieuwe invulling op deze locatie. De PGB had samen met de gemeente Gooise Meren een ambitiedocument opgesteld voor de bouw van woningen op deze locatie.

De opgave behelst de transformatie van de kerk, gedacht wordt aan een centrum voor medische zorg, en de realisatie van appartementen op het terrein rondom de kerk. De ontwikkelstrategie is gericht op een gefaseerde uitvoering:

a. De bestaande gebouwen en omliggende terrein zullen eerst worden ingezet voor tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen.
b. Aansluitend zal het kerkgebouw worden verbouwd (eventueel gelijktijdig met a).
c. Daarna zullen de omliggende bouwdelen worden gesloopt en komt er ruimte voor de realisatie van de appartementen.

Historische context

De Verlosserkerk is een voormalige Nederlands Hervormde Kerk, gelegen in de wijk Bussum-Zuid. Het gebouw is in 1956 ontworpen door Architectenbureau Nielsen, Spruit en Van de Kuilen en sinds 2015 een gemeentelijk monument. De kerk met bijgebouwen is het eerste gebouw dat voltooid werd in de wijk de Oostereng in 1956. Het is als het ware een poortwachter, gelegen aan de toegangsweg van deze naoorlogse uitbreidingswijk van Bussum.

Exterieur
De kerk is in een ovale vorm van een schip gebouwd, breed in hetmiddengedeelte, aan de uiteinden smaller toelopend, vandaar dat de kerk in de volksmond de naam Scheepjeskerk heeft gekregen. Het dak heeft een tongewelf afgewerkt met koper. Door de ronde vorm van het gebouw ontstaat een oplopende gootlijn. De toren is een gebogen muurdeel dat haaks op de kerk staat. De architectuur van de kerk met bijgebouwen is sober: bakstenen gevels onderbroken door een klokkentoren. Het gebouw is kenmerkend voor de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Naast woningen was in die periode ook behoefte aan moderne kerkgebouwen.

Interieur

De kapconstructie van de kerkzaal is samengesteld uit licht gebogen houten balken in stalen voeten, waaraan de trekstangen zijn bevestigd. De oorspronkelijke kerkbanken zijn verwijderd, maar het oorspronkelijke doopvont is nog aanwezig. De binnenmuren waren origineel van geel baksteen en zijn later bij een renovatie wit geschilderd. De 7 hoge ramen aan de westkant van het gebouw lopen in hoogte op. De ramen waren oorspronkelijk zonder glas-in-lood uitgevoerd en de huidige raampartij komt uit de afgebroken Zuiderkerk die verderop aan de Ceintuurbaan stond. Aan de west- en oostzijde zijn aan iedere kant drie kleinere ramen op lagere hoogte geplaatst voor meer lichtinval.

(bron: Wikipedia)

Door middel van diverse gebouwmodellen en studies is gezocht naar een stedenbouwkundige visie die aansluit op gebouw en omgeving. De gemeente had in het ambitiedocument voorgesteld om tegen de kerk aan te bouwen. VOCUS heeft een andere benadering gekozen om het appartementengebouw op meer afstand te houden, waardoor de ovale kerk meer solitair komt te staan. Er wordt aangesloten op de rooilijnen en hoogtes in de omgeving en de nieuwbouw werkt als een soort ‘kom’ voor het kerkgebouw.

De woningen worden aan twee zijden ontsloten: een entree naast de kerk aan de zijde Ceintuurbaan - H.A. Lorentzweg en een tweede entree aan de Koekoeklaan. Beide ontsluitingskernen met liften en trappen geven toegang tot een middencorridor. De appartementen liggen in de breedte en worden ontsloten via de corridor.

De appartementen zijn zowel geschikt voor huur als koop en vallen in de segmenten sociaal, middenhuur en vrije sector.

Het bestaande parkeerterrein voor de kerk wordt opnieuw ingericht, samen met de ruimte rondom de kerk. Het idee is om de groene invulling aan te laten sluiten op de Groene Long aan de H.A. Lorentzweg. Onder het gebouw wordt een kelder gerealiseerd voor bergingen en parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. De kelder wordt ontsloten via de Koekoeklaan.

VOCUS heeft in opdracht van de eigenaar een invulling bedacht voor tijdelijke opvang. Er is een kleinschalige oplossing gevonden met een drietal modulaire woonunits. Het middengebied kan gebruikt worden als speel- en verblijfsruimte. Het voormalig liturgisch centrum wordt ook ingezet voor slaapruimten in combinatie met ontmoetingsruimten, recreatieruimten en een keuken.

Projectdetails


Opdrachtgever:

H.F. Vastgoed

Locatie:

Bussum

Realisatie:

2023


Gerelateerde projecten