Zorgcomplex Verlosserkerk Bussum

Herontwikkeling wederopbouwkerk


De Protestantse Gemeente Bussum (PGB) heeft de Verlosserkerk in 2022 verkocht aan een lokale ontwikkelaar die VOCUS heeft benaderd voor de nieuwe invulling op deze locatie. De PGB had samen met de gemeente Gooise Meren een ambitiedocument opgesteld voor de bouw van woningen op deze locatie.
 
Historische context

De Verlosserkerk is een voormalige Nederlands Hervormde Kerk, gelegen in de wijk Bussum-Zuid. Het gebouw is in 1956 ontworpen door Architectenbureau Nielsen, Spruit en Van de Kuilen en sinds 2015 een gemeentelijk monument. De kerk met bijgebouwen is het eerste gebouw dat voltooid werd in de wijk de Oostereng in 1956. Het is als het ware een poortwachter, gelegen aan de toegangsweg van deze naoorlogse uitbreidingswijk van Bussum.

Exterieur
De kerk is in een ovale vorm van een schip gebouwd, breed in hetmiddengedeelte, aan de uiteinden smaller toelopend, vandaar dat de kerk in de volksmond de naam Scheepjeskerk heeft gekregen. Het dak heeft een tongewelf afgewerkt met koper. Door de ronde vorm van het gebouw ontstaat een oplopende gootlijn. De toren is een gebogen muurdeel dat haaks op de kerk staat. De architectuur van de kerk met bijgebouwen is sober: bakstenen gevels onderbroken door een klokkentoren. Het gebouw is kenmerkend voor de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Naast woningen was in die periode ook behoefte aan moderne kerkgebouwen.

Interieur

De kapconstructie van de kerkzaal is samengesteld uit licht gebogen houten balken in stalen voeten, waaraan de trekstangen zijn bevestigd. De oorspronkelijke kerkbanken zijn verwijderd, maar het oorspronkelijke doopvont is nog aanwezig. De binnenmuren waren origineel van geel baksteen en zijn later bij een renovatie wit geschilderd. De 7 hoge ramen aan de westkant van het gebouw lopen in hoogte op. De ramen waren oorspronkelijk zonder glas-in-lood uitgevoerd en de huidige raampartij komt uit de afgebroken Zuiderkerk die verderop aan de Ceintuurbaan stond. Aan de west- en oostzijde zijn aan iedere kant drie kleinere ramen op lagere hoogte geplaatst voor meer lichtinval.

(bron: Wikipedia)

Projectdetails


Opdrachtgever:

H.F. Vastgoed

Locatie:

Bussum

Realisatie:

2023


Gerelateerde projecten