H&M + woningen Schapenmarkt ’s-Hertogenbosch

Inpassen van winkel met woningen in complexe historische structuur


Met een nieuwe invulling en een grondige renovatie hebben deze historische panden hun monumentale uitstraling teruggekregen en zijn ze getransformeerd tot een moderne winkelruimte met zeven stadswoningen.


De vier historische panden, twee aan de Schapenmarkt en twee aan Achter het Stadhuis, maken deel uit van het historisch weefsel van Den Bosch. De monumentale en karakteristieke uitstraling was verloren gegaan. Onderen bovenbouw waren verstoord geraakt, de bovenetages veranderd in een duiventil en monumentale gevels hadden plaatsgemaakt voor lelijke winkelpuien.

Dit project laat zien dat schaalvergroting - de nieuwe winkelruimte bedraagt zo’n 1.065 m2 - niet ten koste hoeft te gaan van het historische, kleinschalige karakter van een middeleeuwse binnenstad.


De winkelruimte is bijna onopgemerkt ingepast in de oude structuur. De oude constructie en de historische parcellering is weer zichtbaar. De licht geknikte bouwmuur en de verschillende vloerhoogtes van de bovengelegen etages geven de winkel een bijzonder perspectief. Ook het casco van de bovengelegen appartementen is zoveel mogelijk gehandhaafd. Hierbinnen zijn de nieuwe woningen gebouwd. Het pand telt in totaal drie woningopgangen: twee aan ‘Achter het Stadhuis’ en één portiek aan de Schapenmarkt (linkerzijde). De stadsappartementen hebben drie kamers en dakterrassen aan de achterzijde. Het bestaande lichthof in het gebouw is veranderd in een trappenhuis.


Veel Nederlandse binnensteden hebben nog middeleeuwse bouwmuren. Zo ook in dit project aan de Schapenmarkt. Op de foto’s is zo’n dikke middeleeuwse muur ingepakt met voorzetwanden.

Wij begrijpen de terughoudendheid van veel gemeenten voor het maken van grote muurdoorbraken. Hiermee gaat de oude structuur van een stad verloren en verdwijnt de leesbaarheid van de stad. Toch zijn we van mening dat het soms verantwoord is om wel doorbraken te maken. Hiermee kunnen winkels beter worden ingedeeld en kan er ruimte worden gemaakt voor het creëren van woningopgangen.

Er is nog steeds veel leegstand boven winkels. De leefbaarheid van een binnenstad gaat met sprongen vooruit als er gewoond wordt boven winkels en er komt ook geld beschikbaar voor instandhouding van monumenten. Bij een monument gaat het altijd om de juiste afweging van belangen.

Projectdetails


Opdrachtgever:

Movement Real Estate - Van Deursen Group

Locatie:

's-Hertogenbosch

Realisatie:

2011

Fotografie:

Roos Aldershoff


Gerelateerde projecten