Woningen centrum Zeeland

Gebiedsontwikkeling voor 36 woningen op centrumlocatie


Vanwege de kennis en ervaring met het ontwerpen van centrumlocaties kreeg VOCUS opdracht van Ambianz om een nieuw invulling te geven aan het dorpscentrum van het Brabantse dorp Zeeland. Eerder tekende VOCUS ook het centrumplan van het naastgelegen dorp Schaijk.

De locatie ligt achter de Kerkstraat en ligt aan het ‘Patronaat’. Voor het nieuwe plangebied heeft de gemeente het bestemmingsplan ‘Kerkstraat Oost’ in het leven geroepen. Binnen het plan is ruimte voor een nieuw dorpshuis, een sportfaciliteit en zo’n 70 nieuwe woningen. Centraal ligt een groenzone met een groene as en een centraal grasveld dat ook voor de sportfaciliteit kan worden ingezet. Om het plan gerealiseerd te krijgen moest een aantal gebouwen gesloopt worden, waaronder de horecalocatie van Ambianz, die gerund werd door de familie van Tiel.

Ambianz kreeg voor de gesloopte panden ontwikkelruimte terug in de
vorm van 36 woningen, bestaande uit de volgende woningtypes:

  • Blok 1: 14 appartementen, gelegen aan de Kerkstraat
  • Blok 2: 12 appartementen, gelegen aan de groene as
  • Blok 3: 6 rijwoningen, gelegen aan de nieuwe straat Hekel
  • Blok 4: 4 twee-onder-een-kap-woningen, gelegen aan de Vlasroot

Blok 1
Dit appartementengebouw heeft als basis twee lagen met een dakverdieping. De begane grond en eerste verdieping tellen elk 6 appartementen. In de dakverdieping zijn nog twee appartementen gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit twee vleugels met een middenontsluiting. De twee vleugels hebben elk een eigen langskap en zijn ten opzichte van elkaar versprongen. Hierdoor ontstaat aan de Kerkstraat en aan het nieuwe parkeerterrein een tweetal topgevels. Het gebouw ligt naast het nieuwe dorpshuis dat eveneens topgevels heeft. De architectuur is bescheiden van opzet en bestaat uit gemetselde gevels met dakoverstekken en staande raampartijen met (Franse) balkons.

Blok 2
Dit appartementengebouw heeft als basis: twee lagen met een terugspringende derde laag. Het appartementenblok bestaat uit 12 appartementen. In de kelder zijn de bergingen gesitueerd. Door de terugspringende bouwlaag aan de westzijde hebben de bovenwoningen een zonnig dakterras. De balkons van de ondergelegen appartementen liggen half verdiept in de gevel. Het zijn stoere balkons met gemetselde balkonafscheidingen. De entrees van de woningen bevinden zich aan de oostkant en hebben luifels om bij regen droog te staan en grote puien om veel daglicht in de trappenhuizen te brengen. Elk portiek telt slechts 6 appartementen. Hierdoor blijft het woonklimaat kleinschalig en overzichtelijk.

Blok 3 & 4
Deze 10 grondgebonden woningen hebben als basis twee lagen met een kap. De 6 rijwoningen liggen aan de Hekel en de 4 twee-ondereen-kap-woningen aan de Vlasroot. De 10 woningen zijn ontworpen als ‘familie van elkaar’. De woningen worden gemetseld en sluiten in kleur aan op de omgeving, met donkere dakpannen en dakoverstekken. De gevelverspringingen en dakkappen in verschillende richtingen geven afwisselend gevelbeeld. De gevelindeling best aat uit verticale (staande) kozijnen en horizontale (liggende) metselverbanden.

Duurzaamheid
Alle woningen zijn ‘full electric’ uitgevoerd met warmtepompen, WTW-installaties en zonnepanelen. Muren, vloeren en daken hebben hoge isolatiewaarden en er zijn nestkasten voor zwaluwen gerealiseerd, wat leidt tot een vergroting van de natuurinclusiviteit in de omgeving. Ook zijn de daken van de bergingen voorzien van groen. De woningen hebben een A+++ label en voldoen aan de BENG-eisen.

Wat is BENG?
BENG staat voor ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’. Sinds 1 januari 2021 heeft de Nederlandse overheid de BENG-regelgeving van toepassing verklaard, onder andere voor de bouw van nieuwe woningen. Een woning die voldoet aan de BENG-eisen wekt op jaarbasis gemiddeld even veel energie op als wordt gebruikt voor verwarming, koeling, ventilatie en warm tapwater. Hierbij geldt een maximum voor de energievraag en een minimum voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Projectdetails


Opdrachtgever:

Ambianz

Locatie:

Zeeland

Realisatie:

2023-2025

Visualisaties:

Zes x Zes Visuele Communicatie BV


Gerelateerde projecten