specialisatie | monumenten

VOCUS startte in 1999 met de transformatie van twee monumenten in de binnenstad van Breda. Het werken met monumentaal erfgoed is inmiddels een specialisme geworden binnen ons bureau. Elke keer als we betrokken worden bij de transformatie van een monument, verwonderen wij ons over de liefde en aandacht die onze voorgangers hebben besteed aan bijvoorbeeld metselwerkpatronen, spantconstructies, kozijnaansluitingen, daklijsten, kaprichtingen en entreepartijen.

Wat vooral opvalt is dat onze leermeesters sterk waren in het aanbrengen van ordening en hiërarchie. Bij veel monumenten uit zich dit in een verfijnd spel van hoofdvormen, nevenvormen en ondergeschikte bijgebouwen. Wat ons daarin fascineert is het matenspel waarmee gebouwdelen, ruimten, muren en ramen werden geproportioneerd. 

Monumentale architectuur voelt daardoor soms als ‘versteende muziek’. Onderzoek vinden we belangrijk. We starten met een bouwhistorische analyse met waardestelling. Uitgangspunt is de instandhouding van het monument. Daarna gaan we in overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en/of gemeentelijke monumenten- en erfgoedcommissies. Daarbij speelt subsidiering soms ook een rol. Steeds belangrijker wordt de verduurzaming van monumentale panden. We zoeken naar mogelijkheden om gebouwen te isoleren en te voorzien van duurzame installatiesystemen. Dat zijn altijd maatwerkoplossingen.

Een nieuwe functie toelaten in een monument betekent dat een nieuwe tijdlaag in het gebouw ontstaat. Ons doel is bestaande lagen te beschermen en de nieuwe tijdlaag zorgvuldig in te passen waar dit mogelijk is.