specialisatie | mixed use

VOCUS heeft in vrijwel alle Nederlandse steden gewerkt aan projecten waarin meervoudig gebruik een thema is. In kernen komen veel functies bij elkaar: wonen, werken, winkels, voorzieningen, openbare ruimte, verkeer en parkeren. Welke onderwerpen spelen er binnen dit thema?

‘Mixed Use’ staat voor meervoudig gebruik of functiemenging in dorpen en steden. Dit betekent dat een gebouw of stedelijk gebied meerdere functies bevat. Het idee achter ‘mixed-use’ is dat door de vereniging van functies, een toekomstbestendig en duurzaam gebied kan ontstaan, waarbij ook minder vervoer nodig is. Het doel is een meer dynamische en leefbare omgeving. Over het algemeen verbetert de leefbaarheid als er sprake is van meervoudig gebruik.

Gebouwen in binnensteden moeten worden verduurzaamd.

Als deze toch geïsoleerd en energiezuinig gemaakt moeten worden, kun je ze maar beter zo omvormen dat ze voor meerdere gebruikers geschikt zijn. Naast de toepassing van energiezuinige installaties, dikke muurisolatie en circulaire materialen, kijken wij ook naar het ‘adaptief vermogen’ van gebouwen. Door gebouwen aanpasbaar te maken, voorkom je leegstand en versterk je de leefbaarheid van een gebied. Voorbeelden hiervan zijn flexibele casco’s, hoge plafonds, aanpasbare gevels en slimme systemen en installaties.

Om meervoudig gebruik mogelijk te maken is zowel stabiel ruimtelijk beleid nodig als een goede samenwerking tussen eigenaren, gebruikers en belanghebbenden. VOCUS is voor gemeenten en marktpartijen een vaste waarde als teamspeler bij Mixed Use-projecten.