Nieuwbouw zwembadhuis Bussum

Tuinhuis met keuken en hammam aan lager gelegen tuin


De tuinen van de woningen aan de Bredelaan grenzen aan het natuurgebied van het Goois Natuurreservaat (GNR). In het verleden lag daar Zanderij Cruijsbergen. Door de zandafgraving kwam in de 19e eeuw het gebied achter de Bredelaan zo’n 1 tot 1,5 meter lager te liggen. Daarna werd het gebied verkaveld. In 1914 werd de villa aan de Bredelaan 9 gebouwd. De tuin grensde aan een zij-aftakking van het Luie Gat. Door het hoogteverschil ontstond een prachtig zicht op de tuin en het natuurreservaat. De oude woning is nog steeds in gebruik. Wij werden door de huidige bewoners gevraagd om op de plek van het hoogteverschil een nieuw zwembadhuis te ontwerpen.

Het gebouw volgt de overgang tussen hoog en laag. De achterwand van het tuinhuis is uitgevoerd als keerwand en deze keert het hoger gelegen grondpakket. Hierdoor ontstaat een lager gelegen niveau dat aansluit op de tuin. Het concept van het tuinhuis is heel eenvoudig. De muur werkt als achterwand. Daar ligt een horizontaal dak op met stalen poten aan de andere kant. Een glazen pui markeert de overgang tussen binnenruimte en veranda. Het dak is tevens een zonneluifel.

Eerder werd een achthoekig tuinhuis met puntdak gerealiseerd. Dit tuinhuis voelde  echt passend bij woning en tuin. Daarom vroeg de opdrachtgever VOCUS een nieuw tuinhuis te ontwerpen.

1)

Zanderij Cruysbergen is een natuurgebied van het Goois Natuurreservaat. Het gebied van 13 hectare ligt in Bussum en bij de Hilversumse Meent, het grenst zuidelijk aan Bantam en de Franse Kamp, oostelijk aan de hoger gelegen Franse Kampheide. Het gebied is een schakel tussen het Gooi en het Vechtplassengebied (Laegieskamp en Naardermeer). Oorspronkelijk bezaten de Gooise boeren (erfgooiers) sedert ongeveer 1300 het gebruiksrecht op de woeste gronden in het Gooi, hieronder viel ook Cruysbergen. Er kwam op 12 juli 1836, per Koninklijk Besluit, een overeenkomst tot stand over de heideverdeling in het Gooi waarbij de erfgooiers hun gebruiksrecht opgaven en daarvoor in de plaats eigendomsrecht kregen op een deel van de Gooise woeste gronden. Door de heideverdeling kwam de rest van het gebied in handen van Domeinen.

In de 19e eeuw werd Cruysbergen gebruikt voor zandwinning ("zanderij"). Door het gebied stroomde oorspronkelijk een beekje genaamd het Luie Gat. Vandaar werden vaarten gegraven in het gebied, die gebruikt werden voor afvoer van het zand naar Amsterdam. Aan het eind van de 19e eeuw werd het ontzande noordelijke deel ingericht als akkerland. De rechte lijnen van de bomen en sloten in het landschap getuigen nog van de voormalige zanderij.

In 2005 werd het gebied door het Goois Natuurreservaat opnieuw ingericht waarbij de bovenste voedselrijke grondlaag van 10–15 cm werd afgegraven en poelen werden aangelegd. De grond werd gebruikt voor de afbouw van de natuurbrug Zanderij Crailoo. Om het open karakter van het landschap te handhaven werden Schotse hooglanders ingezet. Het beheer is erop gericht om voedselrijk water te weren en voedselarm water in het gebied te laten. De voedselarme grond en het aanwezige kwelwater vormen geschikte omstandigheden voor specifieke planten. In het gebied groeit onder meer dopheide, klokjesgentiaan, stekelbrem, struikheide, Spaanse ruiter, veenpluis en kale jonker.

(Bron: Wikipedia)

Om binnen voldoende daglicht te krijgen is een verhoging in het dak gelegd. Dit heet in de architectuur een ‘lantaarn’. Als in de winter de zon lager staat, komt er via deze lantaarn veel licht binnen. Het tuinhuis bestaat uit een zitplek, eetplek, keuken, toilet en hammam. Tevens is de installatieruimte van het zwembad in het tuinhuis opgenomen.

De brede glaspui loopt de hoek om tot aan de gemetselde haard, zodat ook een diagonale verbinding met de tuin ontstaat. De gemetselde haard steekt als verticaal element boven het dak uit. Verder zijn de gevels gemetseld in kruisverband met snijvoeg en is een rollaag opgenomen onder de dakrand. De beplanting en gemetselde tuinmuren en trappen zijn eveneens vernieuwd waarmee een eenheid is ontstaan tussen tuin en architectuur.

Projectdetails


Opdrachtgever:

Particulier

Locatie:

Bussum

Realisatie:

2019

Fotografie:

Chiel van Diest


Gerelateerde projecten