Gebiedsstudie Schoolstraat Den Haag

Onderzoek kwaliteitsverbetering


Ook voor de Schoolstraat werd VOCUS gevraagd een onderzoek te doen voor de kwaliteitsverbetering van de straat. De Schoolstraat is een korte straat die met name als aanloopstraat wordt gebruikt. Het verbindt de Visbanken met de Grote Markt. In de zomer trekken vele toeristen door de straat die voor de nodige omzet zorgen bij specifieke kledingwinkels.

De Schoolstraat kampte de laatste jaren met forse terugloop in bezoekersaantallen en de leegstand werd opgevuld met telefoonwinkels en shoarmazaken. De winkeliers maakten zich ernstige zorgen.

Wat te doen om het tij te keren? VOCUS ging in gesprek met winkeliers en stakeholders.

Daaruit kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:
 • branchering en goede invulling winkels is essentieel voor toekomst straat
 • samenwerking tussen gemeente, pandeigenaren en gebruikers moet beter
 • grotere visie op winkelgebied centrum Den Haag nodig: alles hangt met elkaar samen
 • hard beleid voor reclameuitingen en bestickering op gevels gewenst
 • entrees van de straat kwalitatief versterken
 • fietsparkeren en inrichting op Visbanken verbeteren
 • vertel het verhaal van de straat en benadruk historische elementen
 • spreek elkaar aan en ondersteun elkaar bij onderhoud panden
 • hanteer passend kleurgebruik
 • richt de openbare ruimte kwalitatief in
VOCUS ontwikkelde van hieruit een plan van aanpak om de kwaliteit van de direct te verbeteren.

Geschiedenis van de Visbanken


De Visbanken is het plein in het centrum van Den Haag, tussen het Kerkplein en de Schoolstraat, waar 4 eeuwen lang visbanken stonden voor de verkoop van vis. In 1591 verhuisde de vismarkt naar de hoek van de Schoolstraat. Hier kwamen permanent overdekte stalletjes, die bekendstonden als de ‘visbanken’. Haagse visverkopers, maar ook vele Scheveningse vissersvrouwen voerden hier dagelijks de verse zeevis aan. De Scheveningse verkoopsters droegen hun koopwaar in manden op het hoofd en gingen te voet van het dorp aan zee door de duinen naar het centrum van Den Haag. In 1858 besloot het Haagse gemeentebestuur de zestiende-eeuwse visbanken door geheel nieuwe te vervangen. In dat jaar kregen de visbanken het uiterlijk zoals ze op vooroorlogse foto’s zijn te zien.

Een vaste verschijning waren bij de visbanken de Haagse stadsooievaars, die van gemeentewege werden verzorgd. Zij voedden zich met visafval van de vismarkt. Milieuproblemen waren ervoor verantwoordelijk dat de ooievaars aan het begin van de 20e eeuw moesten verhuizen naar de Hofvijver. De visbanken werden namelijk schoongemaakt met chemische middelen, wat blaren aan de poten van de dieren veroorzaakte. De vismarkt raakte hierdoor de lange ooievaarstraditie kwijt. Uiteindelijk raakte de Haagse binnenstad ook de visbanken kwijt. Na de opening van de Algemene Markt aan de Herman Costerstraat in 1938 moesten ook de handelaren in zeevis met hun waren naar het nieuwe marktterrein verhuizen. In mei 1938 zijn de visbanken voor de laatste maal gebruikt voor de verkoop van vis.

(bron: Wikipedia)

Samenwerking in een BIZ


 • BIZ = Bedrijven Investerings Zone
 • Een BIZ is een zone op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. In deze zone betalen de ondernemers voor de werkzaamheden om het gebied te verbeteren. De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De gemeente geeft vaak subsidie aan de BIZ voor verbeteren van de kwaliteit in een gebied.

Projectdetails


Opdrachtgever:

Binnenstad Den Haag

Locatie:

Den Haag

Realisatie:

2019

Fotografie:

VOCUS


Gerelateerde projecten