27 juli 2023

Al ontwerpend trek je het proces van gebiedsontwikkeling


De druk op de woningmarkt is groot, de rente stijgt en bouwmaterialen zijn schaars. De overheid ondertussen belooft veel nieuwe woningen, maar laat initiatieven over aan de markt. Architecten spelen een belangrijke meerwaarde in het proces van gebiedsontwikkeling, zowel in stadscentra als in kleinere kernen. Juist in de complexe processen van nu kunnen ontwerpers van grote toegevoegde waarde zijn. Dit gaat niet over een mooi geveltje maar om de totale waardeontwikkeling van een gebied’, stelt architect Bob Custers. 

lees meer